Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

2-komponents dispersionslim Lino-lim

UZIN KE 603

Cementbaserat lim för textila beläggningar.

Produktdatablad

åtgångskalkylator

Applikationsområden

 • För linoleum på rulle och som plattor samt korklinoleum
 • För nålfiltsbeläggningar och vävda textilgolv
 • På absorberande och framför allt ickeabsorberande underlag
 • För resp. på samtliga UZIN-isoler- och installationsunderlag
 • På befintliga och intakta golvytor
 • Som systemkomponent vid snabbinstallationer

 

Produktfördelar / egenskaper

 • Hydraulisk bindning
 • Kort avluftningstid
 • Kan belastas kort efter läggning
 • GISCODE ZP 1/innehåller små mängder kromater (pulverkomponenter)
 • GISCODE D 1/lösningsmedelsfri (dispersionskomponent)
 • EMICODE EC 1 R PLUS/mycket låga emissioner

Kvalitetsmärkningar

LEED
Basta

388 KB /  PDF

2 MB /  PDF

Förpackningstyp

KU-hink + foliepåse

Leveransstorlek

10 kg kombienhet

Hållbarhet

minst 12 månader

Färg vätska/torr

grå/grå

Blandningsförhållande

A : B = 1 : 1 viktdelar

Hållbarhet

30 – 40 minuter*

Åtgång

350 – 550 g/m2

Bearbetningstemperatur

minst 15 °C på golvet

Avluftningstid

5 – 15 minuter*

Applikationstid

10 – 15 minuter*

Belastningsbar

efter 12 timmar*

Slutlig styrka

efter 1 – 2 dagar*

Svetsfogar/fogar

efter 12 timmar*

 

* Vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet beroende på beläggningstypen.

art.nr. Förpackningsstorlek Leveransstorlek
644710 kg A/B
Pall :
33

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.