Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Premium-linoleumlim

UZIN LE 44

Dispersionslim för linoleum på rulle, korklinoleum och korkment på absorberande underlag.

Produktdatablad

åtgångskalkylator

Applikationsområden

  • För obehandlade linoleumgolv på rulle och som plattor upp till 4 mm
  • För belagda linoleumgolv på rulle och som plattor upp till 4 mm
  • För korkment samt för limning av linoleum på limmade korkbeläggningar

Produktfördelar / egenskaper

  • Utmärkta bearbetningsegenskaper
  • Kort avluftningstid
  • Snabb hållfasthetsförbättring
  • Extremt hårda limåsar
  • Lösningsmedelsfri
  • EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission
  • RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande

Kvalitetsmärkningar

Basta

500 KB /  PDF

185 KB /  PDF

Förpackningstyp

KU-hink

Leveransstorlek

14 kg

Hållbarhet

minst 12 månader

Färg i vått tillstånd/torrt tillstånd

ljusgrå/ljusgrå

Åtgång

ca 400 g/m²

Bearbetningstemperatur

minst 15 °C på golvet

Avluftningstid

5 – 10 minuter*

Applikationstid

10–25 minuter*

Belastningsbar

efter 24 timmar*

Slutlig styrka

efter 3 dagar*

Svetsfogar/fogar

efter 12 timmar*

 

* Vid 20 °C och 65 %RF beroende på beläggningstypen och underlagets absorptionsförmåga förmåga.

art.nr. Förpackningsstorlek Leveransstorlek
687314 kg
Pall:
33

bruk

UZIN LE 44

UZIN LE 44

referenser

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.