Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Frikopplingsplatta

UZIN Multimoll Top 7

Spänningsreducerande underlag för efterföljande läggning av parkett eller golvinstallation.

Produktdatablad

åtgångskalkylator

Applikationsområden

Huvudsakligt användningsområde:

 • Frikoppling
 • Skapande av ett läggningsklart underlag


Utökat användningsområde:

 • Höjdutjämning av befintliga underlag
 • Stegljudsdämpning

Produktfördelar / egenskaper

 • Universellt tillämplig
 • Spänningsminskande
 • Lämplig för höjdutjämning
 • Lätt att bearbeta
 • Stegljuds- och värmeisolerande egenskaper
 • Höjer gå- och bokomforten
 • EMICODE EC 1 PLUS/Mycket låg emission
 • RAL-UZ 156/miljövänlig och lågemitterande

360 KB /  PDF

Förpackningstyp

kartong

Leveransstorlek

kartong med 9 plattor = 5,4 m²
Pall med 120 plattor = 72 m²

Plattformat

0,6 m x 1,0 m = 0,6 m²

Plattans tjocklek

ca 7 mm

Hållbarhet

minst 24 månader

Färg

vitmelerad

Ytvikt

ca 4,5 kg/m²

Trafikbelastning

ca 5 kN/m²

Stegljudsförbättringsmått*

ca 12 dB med parkett

Värmeöverföringsmotstånd (R)*

0,088 m²K/W

Värmeöverföringskoefficient (U-värde)*

11,36 W/m² K

Byggnadsmaterialklass**

B 2

 

* Enligt EN ISO 10140-3:2010, testad med tvålagers lamellparkett 10 mm, limmad med UZIN MK 250. Se ”Viktiga anmärkningar”.
**enligt DIN EN 12667
*** Enligt DIN 4102

art.nr. Förpackningsstorlek Leveransstorlek
797249 x 1 m x 0.6 m
Pall:
10 lådor / 54 m²
Förpackning:
5,4 m²
79726120 x 1 m x 0.6 m
Pall:
120 enheter / 72 m²

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.