Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Gipsbaserad avjämningsmassa

UZIN NC 112 Turbo

Självnivellerande, extremt smidig och snabb kalciumsulfatbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 10 mm.

Produktdatablad

åtgångskalkylator

Applikationsområden

  • Efterföljande installation av textilgolv och elastiskagolvbeläggningar av alla de typer
  • Den efterföljande läggningen av parkett i kombination med UZIN 2-K PUR-, 1-K PUR- eller MSP-lim
  • Hög belastning i bostäder, kommersiella fastigheter och industriområden, t. ex. sjukhus, högtrafi kera köpcentra, industrihallar osv.

Produktfördelar / egenskaper

  • Extremt bra flytegenskaper
  • Läggningsklar efter bara 6 timmar*
  • Mycket låga spänningar
  • Mycket hög hållfasthet
  • Kalciumsulfatbaserade spackelmassor
  • RAL-UZ 113 / Miljövänlig och lågemitterande

Kvalitetsmärkningar

C40-F10
LEED
CE
Level Plus Effect S
Basta
Förpackningstyp

papperssäck med öppningshjälp

Leveransstorlek

25 kg

Hållbarhet

minst 6 månader

Erforderlig mängd vatten

4,5 – 5 liter per 25 kg-säck

Färg

vit

Åtgång

ca 1,7 kg/m² per mm tjocklek

Lägsta bearbetningstemperatur:

10 °C på golvet

Idealisk bearbetningstemperatur

15 °C – 25 °C

Bearbetningstid

15 – 20 minuter*

Gångbar

efter 1 – 2 timmar*

Läggningsklart

efter ca 6 timmar*

Brandklass

A1fl nach DIN EN 13 501-1

 

* Vid 20 °C och 65 % RF och en maximal skikttjocklek på 5 mm. Se även ”Läggningsklar”.

art.nr. Förpackningsstorlek Leveransstorlek
8117925 kg bag
Pall:
42

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.