Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Fiberarmerad spackelmassa

UZIN NC 175 NEW

Självnivellerande, fiberarmerad cementspackelmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 20 mm

Produktdatablad

åtgångskalkylator

Applikationsområden

 • Efterföljande installation av textilgolv och elastiskagolvbeläggningar av alla de typer
 • Den efterföljande läggningen av parkett
 • Den efterföljande läggningen av keramiska och naturstensbeläggningar
 • Hög belastning i bostäder, kommersiella fastigheter och industriområden, t. ex. sjukhus, högtrafikerade köpcentra, industrihallar osv.

Produktfördelar / egenskaper

 • Extremt bra flytegenskaper
 • Slät yta
 • Mycket högabsorberande
 • För skikttjocklekar från 3 mm
 • GISCODE ZP 1/lågt innehåll av kromater enligt EUVO 1907/2006 (REACH)
 • EMICODE EC 1 R PLUS/mycket låga emissioner
 • RAL-UZ 113/miljövänlig och lågemitterande

Kvalitetsmärkningar

C40-F10
CE
Level Plus Effect
Basta

2 MB /  PDF

240 KB /  PDF

3 MB /  PDF

Förpackningstyp

papperssäck

 

Leveransstorlek

25 kg

 

Hållbarhet

minst 9 månader

 

Erforderlig mängd vatten

6 – 6,5 liter per 25 kg-säck

Färg

grå

Åtgång

ca 1,6 kg/m² per mm tjocklek

Lägsta bearbetningstemperatur

10 °C på golvet

Idealisk bearbetningstemperatur

20 °C på golvet

 

Bearbetningstid

25 – 35 minuter*

Gångbar

ca 2-3 timmar*

Läggningsklart

efter ca 6 timmar*

Brandklass

A2fl-s1 enligt DIN EN 13501-1

 

* Vid 20 °C och 65 % RF och en maximal skikttjocklek på 3 mm. Se även ”Läggningsklar”.

art.nr. Förpackningsstorlek Leveransstorlek
113625 kg
Pall:
42

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.