Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Linofix

UZIN RK 36

Reparationssats för Linoleum

Produktdatablad

åtgångskalkylator

Applikationsområden

  • alla linoleum-, korklinoleum- och korkment-golvbeläggningar
  • alla hårt belastade områden i bostäder, kommersiella byggnader och industri
  • områden som belastas med kontorsstolshjul, enligt DIN EN 12 529

Produktfördelar / egenskaper

  • Kort avluftningstid
  • Snabb bindning
  • Extremt snabb hållfasthetsutveckling
  • För svåråtkomliga ställen
  • Lösningsmedelsfritt

644 KB /  PDF

96 KB /  PDF

Förpackningstyp

KU-dunk med spruta och nål

Leveransstorlek

0,5 kg

Hållbarhet

minst 12 månader

Färg i vått tillstånd/torrt tillstånd

krämvit

Åtgång

beroende på användning

Bearbetningstemperatur

min. 15 °C på undergolvet

Avluftningstid

ca. 10 minuter*

Applikationstid

ca. 30 minuter*

Belastningsbar

efter 1 timme*

Slutlig styrka

efter 24 timmar*

 

* Vid 20 °C och 65 % RF.

art.nr. Leveransstorlek
69984
Box:
1

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.