Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 6

Bitumenmodifierad cement, gjutasfalt eller asfaltslim

 

Underlag:

Bitumen modifierad cement, gjutasfalt eller asfaltslim. Om det finns limrester kvar måste ytan slipas och primas med epoxy eller PUR primer ( tex. UZIN PE460 eller PE414 BiTurbo) Detta system går ej att använda på vägasfalt.

Primning:

Prima underlaget med koncentrerad UZIN PE 260. Fördela primern jämnt över hela ytan. Observera torktiden!

Renoveringsfilt (endast till NC110/NC115):

Rulla ut UZIN RR 201 på den torkade primern och tillpassa storleken med hjälp av kniv eller sax. Lägg våderna löst mot underlaget med ett överlapp på 1 cm.

Avjämningsmassa:

a) Självnivellerande avjämningsmassa upp till 10 mm lagtjocklek: Montera UZIN expansionsremsa B i golv/väggvinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Blanda UZIN NC 115 och fördela ut jämt över ytan på den utlagda filten med hjälp av slätspackel eller tandspackel. Bearbeta därefter den spacklade ytan med en piggroller. Observera torktiden! Max lagtjocklek 15 mm.


b) Självnivellerande avjämningsmassa upp till 15 mm lagtjocklek: Montera kantband i golv/vägg vinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Blanda UZIN NC 115 och fördela ut jämt över ytan på den utlagda filten med hjälp av slätspackel eller tandspackel. Bearbeta därefter den spacklade ytan med en piggroller. Observera torktiden! Max lagtjocklek 15 mm.

c) Handspackel: Montera UZIN expansionsremsa B i golv/väggvinkeln för att förhindra spackelmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Blanda UZIN NC 118 och fördela jämnt över ytan med hjälp av en spackelspade. Observera Torktiden!

Skikten:

1. Bitumen modifierad cement, gjutasfalt eller asfaltslim
2. UZIN PE 260
3. UZIN RR 201 (endast till NC110 / NC115)
4. UZIN NC 110 | NC 115 | NC 118

Produkter

UZIN RR 201

Glasfiberarmerad nylon för självnivellerande spackelmassor

UZIN PE 260

Dispersionsprimer för gamla underlag inom renovering.

UZIN NC 118 NEW

Stabilt gips-reparationsspackelmassa för golvbeläggningsoch parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 115 NEW

Självnivellerande, fiberarmerad spackelmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 30 mm.

UZIN NC 110 NEW

Självnivellerande, extremt slät kalciumsulfatbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 50 mm

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.