Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 2

Calciumsulfatunderlag utan fukt

 

Underlag:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Kalciumsulfatavjämningar måste slipas och dammsugas.

Primning:

Prima underlaget med UZIN PE 360 PLUS. Fördela primern jämnt över hela ytan. Observera torktiden!

Avjämningsmassa:

a) Montera distanslist mot alla vertikalt stigande element för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och glipor. Blanda UZIN NC 110 och fördela ut över ytan med hjälp av en raka och piggroller. Obsevera torktiden!

b) Handspackel: Blanda UZIN NC 118. Spackla ytan med hjälp av en spackelspade. Obsevera torktiden!

Skikten:

1. Cement- eller betongunderlag
2. UZIN PE 360 PLUS
3. UZIN NC 110 | UZIN NC 118

Produkter

UZIN PE 360 PLUS

Primer för absorberande underlag / sugande underlag, avjämningar och betonggolv.

UZIN NC 118 NEW

Stabilt gips-reparationsspackelmassa för golvbeläggningsoch parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 110 NEW

Självnivellerande, extremt slät kalciumsulfatbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 50 mm

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.