Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Förbehandling

Cementbaserad avjämningsmassa

UZIN NC 150

Självnivellerande cementspackelmassa för skikttjocklekar upp till 10 mm.

Produktdatablad

UZIN NC 157

Självnivellerande avjämningsmassa massa med grov kornighet för tjocklekar från 3 – 50 mm. Lämplig för att förberedda ytor med hög absorptionsförmåga. För nivelleringsarbete med låga…

Produktdatablad

UZIN NC 170 LevelStar NEW

Självutjämande, cementbaserad extremt smidig och snabb spackelmassa med Level Plus Effect S för alla skikttjocklekar med mycket hög hållfasthet.

Produktdatablad

UZIN NC 172 BiTurbo

Extremt snabbt läggningsklar, cementbaserad avjämningsmassa med Level Plus Effect för nästintill alla användningsområden, underlag och skikttjocklekar.

Produktdatablad

UZIN NC 174

Golvavjämningsmassa för parkettgolv i skikttjocklekar från 1,5 – 20 mm

Produktdatablad

UZIN NC 175 NEW

Självnivellerande, fiberarmerad cementspackelmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 20 mm

Produktdatablad

UZIN NC 195

Mycket lågemitterande, självnivellerande grovkorning cementutjämningsmassa för skikttjocklekar på 2 till 40 mm inomhus. Lämpligt för utjämning, nivellering och ifyllning av underlag. För …

Produktdatablad

UZIN NC 196

Mycket emissionsfattig, snabb härdning, cementbaserad avjämningsmassa för tjockleksområdet från 3 – 50 mm i inomhus byggprojekt. Lämplig för att jämna ut ytor och nivelleringsarbete. För…

Produktdatablad

UZIN SC 993

Självnivellerande beläggningsmassa som kan användas utan ytskikt för industriella och kommersiella tillämpningar för skikttjocklekar från 4 till 10 mm.

Produktdatablad

UZIN Terraplan 20

Hållbar utjämnande massa

Uzin Utz AG

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.