Uzin Utz AG

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Förbehandling

Gipsbaserad avjämningsmassa

NC 110

Självnivellerande, extremt slät gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S

 • Extremt bra flytegenskaper
 • Mycket slät yta
 • Snabbare torkning
 • Nästan spänningsfri

NC 111 BiColor

Självnivellerande, mycket slät gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med färg som indikerar att ytan är läggningsklar

 • Indikering av läggningsklar yta genom färgskiftning
 • Indikering av…

NC 112 Turbo

Självnivellerande, extremt smidig och snabb gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S

 • Extremt bra flytegenskaper
 • Läggningsklar efter bara 6 timmar*
 • Mycket låga spänningar

NC 115

Självnivellerande, fiberarmerad spackelmassa med Level Plus Effect

 • Extremt bra flytegenskape
 • Slät yta
 • Nästan spänningsfri
 • För skikttjocklekar från 2 mm

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.