Uzin Utz AG

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Förbehandling

Spackel- och Reparationsmassa

UZIN KR 516

Gjutnings- och limharts med låg lukt för snabb sprickrenovering samt limning, fyllning och lagning.

UZIN NC 118

Stabilt gips-reparationsspackelmassa för golvbeläggningsoch parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 182 NEW

Fukttålig, slitstark, fin och mycket snabbtorkande cementbaserad sparckelmassa med återaktiverande effekt

UZIN NC 184

Finspackelmassa för läggningsklara underlag före golvläggning. Mycket bra torkningsegenskaper under ogynnsamma klimatförhållanden inomhus.

UZIN NC 888 S

Mycket fin, smidig och extremt snabb reparationsspackelmassa för överspackling av gamla limrester utan primningsamt spackling av ojämnheter i underlaget. Utmärkt vidhäftning på spånskiva,…

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.