Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Förbehandling

Spackel- och Reparationsmassa

UZIN KR 516

Gjutnings- och limharts med låg lukt för snabb sprickrenovering samt limning, fyllning och lagning.

UZIN NC 118 NEW

Stabilt gips-reparationsspackelmassa för golvbeläggningsoch parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 182

Stabilt reparationsbruk för golvbeläggnings- och parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 184

Finspackelmassa för läggningsklara underlag före golvläggning. Mycket bra torkningsegenskaper under ogynnsamma klimatförhållanden inomhus.

UZIN NC 888 S

Mycket fin, smidig och extremt snabb reparationsspackelmassa för överspackling av gamla limrester utan primningsamt spackling av ojämnheter i underlaget. Utmärkt vidhäftning på spånskiva,...

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.