Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Förbehandling

Gipsbaserad avjämningsmassa

UZIN NC 110 NEW

Självnivellerande, extremt slät kalciumsulfatbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 50 mm

UZIN NC 111 BiColor

Självutjämnande och mycket  slät avjämningsmassa, kalciumsulfatbaserad, med färgindikator som visar när ytan är klar för läggning av golvbeläggningar med en tjocklek på upp till 10 mm.

UZIN NC 112 Turbo

Självnivellerande, extremt smidig och snabb kalciumsulfatbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 10 mm.

UZIN NC 115 NEW

Självnivellerande, fiberarmerad spackelmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 30 mm.

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.