Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations
Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Förbehandling

Spackel- och Reparationsmassa

UZIN KR 516

UZIN KR 516

Gjutnings- och limharts med låg lukt för snabb sprickrenovering samt limning, fyllning och lagning.

UZIN NC 118 NEW

UZIN NC 118 NEW

Stabilt gips-reparationsspackelmassa för golvbeläggningsoch parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 182

UZIN NC 182

Stabilt reparationsbruk för golvbeläggnings- och parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 184

UZIN NC 184

Finspackelmassa för läggningsklara underlag före golvläggning. Mycket bra torkningsegenskaper under ogynnsamma klimatförhållanden inomhus.

UZIN NC 888 S

UZIN NC 888 S

Mycket fin, smidig och extremt snabb reparationsspackelmassa för överspackling av gamla limrester utan primningsamt spackling av ojämnheter i underlaget. Utmärkt vidhäftning på spånskiva,...

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.