Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Golvlim

Linoleumgolv

UZIN KE 16

Dispersionslim för textil- och PVC beläggningar samt linoleum.

Produktdatablad

UZIN KE 2000 S

Universallim för alla vanliga golvtyper.

Produktdatablad

UZIN KE 2000 SL

Ledande dispersionslim för PVC-, gummi-, linoleum- och textilgolv i våder och som plattor.

Produktdatablad

UZIN KE 603

Cementbaserat lim för textila beläggningar.

Produktdatablad

UZIN LE 43 NEW

Lösningsmedelsfritt, trådbildande dispersionslim för limning av linoleum, korklinoleum och korkunderlag.

Produktdatablad

UZIN LE 44

Dispersionslim för linoleum på rulle, korklinoleum och korkment på absorberande underlag.

Produktdatablad

UZIN RK 36

Reparationssats för Linoleum

Produktdatablad

UZIN TERRACOLL 30

Hållbart lim för textilbeläggningar och linoleum

UZIN UZ 88

Extremt skjuvfast textil- och linoleumlim med hård åsbildning

Produktdatablad

UZIN WK 222

Lösningsmedelsfritt, neoprenbaserat kontaktlim.

Produktdatablad

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.