Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Golvlim

Textilgolv

New

U 5000

Extremt kraftigt vidhäftande dispersionsfixering för Loose lay textilplattor och Loose lay LVT

Produktdatablad

UZIN KE 16

Dispersionslim för textil- och PVC beläggningar samt linoleum.

Produktdatablad

UZIN KE 2000 S

Universallim för alla vanliga golvtyper.

Produktdatablad

UZIN KE 2000 SL

Ledande dispersionslim för PVC-, gummi-, linoleum- och textilgolv i våder och som plattor.

Produktdatablad

UZIN KE 419

Lösningsmedelsfritt, dispersionslim för homogena och heterogena PVC och CV beläggningar.

Produktdatablad

UZIN TERRACOLL 30

Hållbart lim för textilbeläggningar och linoleum

UZIN U 2100

Halkskyddande och vidhäftande dispersion.

Produktdatablad

UZIN U 2500

Användningsklar, mycket lågemitterande självhäftande fixering för SL-textilplattor.

Produktdatablad

UZIN UZ 57

Dispersionslim med stark vidhäftning för textilgolv av alla de slag.

Produktdatablad

UZIN UZ 88

Extremt skjuvfast textil- och linoleumlim med hård åsbildning

Produktdatablad

UZIN UZ 90

Dispersionslim med kraftig trådbild för all slags textila golvbeläggningar

Produktdatablad

UZIN WK 222

Lösningsmedelsfritt, neoprenbaserat kontaktlim.

Produktdatablad

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.