Uzin Utz AG

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Golvlim

Textilgolv

New

U 5000

Extremt kraftigt vidhäftande dispersionsfixering för Loose lay textilplattor och Loose lay LVT

UZIN KE 16

Dispersionslim för textil- och PVC beläggningar samt linoleum.

UZIN KE 2000 S

Universallim för alla vanliga golvtyper.

UZIN KE 2000 SL

Ledande dispersionslim för PVC-, gummi-, linoleum- och textilgolv i våder och som plattor.

UZIN KE 419

Lösningsmedelsfritt, dispersionslim för homogena och heterogena PVC och CV beläggningar.

UZIN TERRACOLL 30

Hållbart lim för textilbeläggningar och linoleum

UZIN U 2100

Halkskyddande och vidhäftande dispersion.

UZIN U 2500

Användningsklar, mycket lågemitterande självhäftande fixering för SL-textilplattor.

UZIN UZ 57

Dispersionslim med stark vidhäftning för textilgolv av alla de slag.

UZIN UZ 88

Extremt skjuvfast textil- och linoleumlim med hård åsbildning

UZIN UZ 90

Dispersionslim med kraftig trådbild för all slags textila golvbeläggningar

UZIN WK 222

Lösningsmedelsfritt, neoprenbaserat kontaktlim.

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.