Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 8

Lättviktsbruk: snabba konstruktioner och renoveringssystem

 

Underlag:

Betonggolvet måste vara rent, torrt och fritt från kontamineringar som kan förhindra god vidhäftning.

Primning:

Prima underlaget med UZIN PE 360 PLUS.

Lättviktsbruk:

Montera UZIN expansionsremsa B i all golv/väggvinkeln. Blanda UZIN SC 914 (eller SC 910) och lägg ut i önskad tjocklek. Bearbeta, kompremera och glätta ytan med hjälp av en spackelspade.

Renoveringsfilt:

Efter minst 48 timmars väntetid rullas renoveringsfilten UZIN RR 201 ut på den härdade ytan av lättviktsbruket. Löslägg filten och tillpassa den med hjälp av kniv eller sax. Våderna överlappas med 1 cm.

Avjämning:

Blanda UZIN NC 195 med rent och kallt vatten. Fördela ut avjämningsmassan till önskad tjocklek med hjälp av en spackelspade.

Skikten:

1. Betonggolvet
2. UZIN PE 360 PLUS
3. UZIN SC 914 | SC 910
4. UZIN RR 201
5. UZIN NC 195

Produkter

UZIN RR 201

Glasfiberarmerad nylon för självnivellerande spackelmassor

UZIN PE 360 PLUS

Primer för absorberande underlag / sugande underlag, avjämningar och betonggolv.

UZIN NC 195

Mycket lågemitterande, självnivellerande grovkorning cementutjämningsmassa för skikttjocklekar på 2 till 40 mm inomhus. Lämpligt för utjämning, nivellering och ifyllning av underlag. För ...

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.