Förbehandling

Förbehandling

Gipsbaserad avjämningsmassa

UZIN Selection

UZIN NC 110 Gipsbaserad avjämningsmassa

Självnivellerande, extremt slät gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S

 • Extremt bra flytegenskaper
 • Mycket slät yta
 • Snabbare torkning
 • Nästan spänningsfri

UZIN NC 111 BiColor Halvsnabb gipsspackelmassa med indikator som visar när ytan är läggningsklar

Självnivellerande, mycket slät gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med färg som indikerar att ytan är läggningsklar

 • Indikering av läggningsklar yta genom färgskiftning
 • Indikering av limapplicering
 • Mycket låga spänningar
 • Mycket hög hållfasthet
UZIN Selection

UZIN NC 112 Turbo Snabb gipsbaserad avjämningsmassa

Självnivellerande, extremt smidig och snabb gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S

 • Extremt bra flytegenskaper
 • Läggningsklar efter bara 6 timmar*
 • Mycket låga spänningar
 • Mycket hög hållfasthet

UZIN NC 115 Fiberarmerad gipsspackelmassa

Självnivellerande, fiberarmerad spackelmassa med Level Plus Effect

 • Extremt bra flytegenskape
 • Slät yta
 • Nästan spänningsfri
 • För skikttjocklekar från 2 mm
Ny

UZIN NC 577 Avjämningsmassa

Självnivellerande, gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa

 • Läggningsklart efter 48 timmar* i lagertjocklekar upp till 50 mm
 • spänningsfri, även i höga lagertjocklekar
 • hög styrka
 • god absorption

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor