Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 10

Spånskiva med golvvärme

 

Underlag:

Stabil bjälklagskonstruktion enligt Hus AMA, hus, max c/c 60 mm med 22 mm golvspånskiva monterade enligt skivtillverkarens anvisningar, limmade och skruvade. Spånskivorna får ej ha utsatts för fukt före, under eller efter installationen.

Primning:

Prima hela ytan noga med UZIN PE 280. Observera torktiden på 12 timmar.

Golvvärme:

Montera UZIN expansionsremsa B i golv/väggvinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Montera armeringsnätet och värmerören enligt tillverkarens anvisningar. Armeringsnäten skruvas fast i underlaget och förankras mot varandra. Därefter monteras golvvärmerören ovanpå armeringsnätet.

Avjämning / Fallbyggnad:

Blanda UZIN NC 195 och fördela ut det jämt på underlaget med hjälp av en spackelspade. Värmerören ska täckas med minst 12 mm avjämningsmassa. Observera torktiden. Vid fallbyggnad minskas vattenmängden till 4,0 liter vatten till 25 kg pulver.

Skikten:

1. Spånskiva
2. UZIN PE 280
3. Armeringsnät
4. Golvvärme
5. UZIN NC 195

Produkter

UZIN PE 280

Vidhäftningsprimer för släta och täta underlag.

UZIN NC 195

Mycket lågemitterande, självnivellerande grovkorning cementutjämningsmassa för skikttjocklekar på 2 till 40 mm inomhus. Lämpligt för utjämning, nivellering och ifyllning av underlag. För ...

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.