Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 7

Underlag med limrester og sulfit

 

Underlag:

Gamla underlag med limrester eller sulfilunderlag: Om limresterna är vattenlösliga ska de slipas av eller primas med epoxiharts eller PUR-primer (tex UZIN PE 460 eller UZIN PE 414 BiTurbo).

Primning:

Prima underlaget noggrant med UZIN PE 280 (outspädd). Observera torktiden!

Avjämningsmassa:

a) Självnivellerande avjämningsmassa: Montera kantband i golv/väggvinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Blanda UZIN NC 110 och fördela ut jämt över ytan med hjälp av en slät eller tandad spackelspade. Bearbeta därefter den spacklade ytan med en piggroller. Observera torktiden!

b) Handspackel: Montera kantband i golv/väggvinkeln för att förhindra spackelmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Blanda UZIN NC 118 och fördela jämnt över ytan med hjälp av en spackelspade. Observera torktiden!

Skikten:

1. Underlag med limrester og sulfit
2. UZIN PE 280
3. UZIN NC 110 | NC 118

Produkter

UZIN PE 280

Vidhäftningsprimer för släta och täta underlag.

UZIN NC 118 NEW

Stabilt gips-reparationsspackelmassa för golvbeläggningsoch parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 110 NEW

Självnivellerande, extremt slät kalciumsulfatbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 50 mm

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.