Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 9

Uponor Golvvärmesystem

 

Underlag:

Stabil bjälklagskonstruktion enligt Hus AMA, hus, max c/c 600 mm med Uponor golvvärmesystem, monterat med 22 mm spånskiva, värmefördelningsplåtar och rör.

Montering av cementfiberskiva:

Applicera UZIN MK 250 på baksidan av cementfiberskivan med hjäp av en B3 limspridare. Montera cementfiberskivan mot det redan installerade golvvärmesystemet

Primning:

24 timmar efter limningen, prima cementfiberskivan med UZIN PE 280. Observera torktiden på 12 timmar.

Avjämning:

Montera UZIN expansionsremsa B i golv/väggvinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och dylikt. Blanda UZIN NC 195 med rent och kallt vatten. Fördela ut avjämningsmassan till önskad tjocklek med hjälp av en spackelspade. Bearbeta därefter ytan med hjälp av en piggroller. Observera torktiden..

Skikten:

1. Spånskiva
2. UZIN MK 250
3. Cementfiberskiva
4. UZIN PE 280
5. UZIN NC 195

Produkter

UZIN PE 280

Vidhäftningsprimer för släta och täta underlag.

UZIN NC 195

Mycket lågemitterande, självnivellerande grovkorning cementutjämningsmassa för skikttjocklekar på 2 till 40 mm inomhus. Lämpligt för utjämning, nivellering och ifyllning av underlag. För ...

UZIN MK 250

Limma golvbeläggningar säkert på trappsteg.

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.