UZIN ECO2 CHOICE GÖR DET LÄTTARE ATT JOBBA HÅLLBART

Hållbarhet är inget nytt ämne på UZIN. Redan på 1980-talet lade vi grunden för ett hälsosammare och mer miljövänligt hantverk genom att lansera de första lösningsmedelsfria limmen. Idag är huvudfokus att minska klimatförstörande CO2-utsläpp och på att utveckla produkter som brukar resurser effektivt.

Sedan 2021 tillämpar vi principen om biomassabalans. Det innebär att vi ersätter petroleumbaserade råvaror i tillverkningsprocessen med förnybara råvaror från organiskt avfall. Därigenom kan vi bevara fossila resurser och avsevärt minska CO2-utsläppen.  Denna metod förändrar varken appliceringsegenskaperna eller kvaliteten på våra produkter. Det innebär enbart ett minskat CO2-avtryck.

För att göra det lättare för dig att välja produkter som CO2-optimerade, dvs. produkter som är framställda av biomassabalanserade råvaror, är dessa numera  tydligt märkta med logotypen ECO2 CHOICE.

 

HÅLLBARA PRODUKTALTERNATIV SOM GER ETT LÄGRE CO2 AVTRYCK utan att kompromissa med slutresultatet

CO2-OPTIMERAD PRIMER

Fram tills nyligen har det bara varit möjligt att använda biomassabalansråvaror i tillverkningsprocessen för dispersionslim, fixeringar och torrlim (switchTec®). Men från och med nu kan vi täta luckorna i våra system genom att vi även kan tilldela logotypen ECO2 CHOICE på vår användningsklara vidhäftningsprimer UZIN PE 360 Plus. 

UZIN PE 360 PLUS


Avjämningsmassor med ett lägre CO2-avtryck

Det är en stor utmaning att optimera cementbaserade produkter när det gäller deras koldioxidavtryck utan att behöva kompromissa med teknisk prestanda. Vi har dock framgångsrikt lyckats ta fram ett CO2-optimerat alternativ i UZIN NC 160. Den självutjämnande cementbaserade avjämningsmassan UZIN NC 160 är därför självklart märkt med logotypen ECO2 CHOICE

UZIN NC 160


Fuktspärrsystem som sparar CO2

Med det miljö- och installationsvänliga fuktspärrssystemet UZIN HydroBlock erbjuder UZIN ett verkligt alternativ till epoxisystem - såväl tekniskt som klimatskyddsmässigt. Jämfört med ett epoxisystem, sparar UZIN Hydro-Block-systemet totalt 3 300 ton CO2 på 1 000 m². Detta motsvarar ca 20 000 mil, körda i en genomsnittlig personbil. 

UZIN HYDROBLOCK


test

Fördelar med att välja ECO2 CHOICE

+ MINDRE CO2 Produkter som är märkta med ECO2 CHOICE framställs med hållbara råvaror, såsom regionala eller biomassa- balanserade råvaror, som aktivt bidrar till att minska CO2.
+ KVALITET UTAN KOMPROMISSER Alla ECO2 CHOICE produkter har samma applicerings- egenskaper och jämna kvalitet som alltid.
+ REDUCERAD CO2 I KONSTRUKTIONEN Genom att byta till biomassabalansering av råmaterial för primern UZIN PE 360 PLUS och avjämningsmassan UZIN NC 160, används renodlade ECO2 CHOICE-produkter i hela system.
+ SIFFROR, DATA, FAKTA QR-koden på UZIN-förpackningen ger dig direkt tillgång till all relevant information om global uppvärmningspotential och därmed produktens CO2-avtryck.

test


Eco2 Choice-konstruktion för klimatmedvetna golvläggare Spara upp till 15 % CO2

För oss på UZIN är det angeläget att du alltid hittar den perfekta lösningen för varje situation och preferens. Därför är det viktigt för oss att också kunna erbjuda dig ett CO2 optimerat alternativ.

SKIKTEN:

1. Golvbeläggning
2. UZIN KE 66 - golvlim ECO2 CHOICE
3. UZIN NC 160 - avjämningsmassa ECO2 CHOICE
4. UZIN PE 360 PLUS - primer ECO2 CHOICE

5. Cement- eller betongunderlag

 VISSTE DU...


Som regel har gipsbaserade produkter och system lägre CO2-utsläpp än cementbaserade system. Gipsbaserade avjämningsmassor är därför alltid ett alternativ som ger lägre CO2-utsläpp jämfört med cementbaserade avjämningsmassor.

Genom att kombinera ECO2 CHOICE-produkter med t.ex. UZIN NC 110 gipsavjämningsmassa eller UZIN HydroBlock fuktblockerande system kan du ytterligare minska ditt CO2-avtryck.

UZIN ECO2 CHOICE PRODUkter i en översikt


Prima och avjämna med

Spackel- och avjämningsmassa för vanliga underlag. För senare läggning av textilbeläggningar, halvhårda beläggningar av alla slag, samt lamellparkett/ parkett och massiva plankor, kan pumpas.

UZIN NC 160

Användningsklar vidhäftningsprimer. Fukttolerant dispersionsbaserad primer för absorberande underlag / sugande underlag, avjämningar och betonggolv.

UZIN PE 360 PLUS

LiMMA MED

Fiberförstärkt dispersionslim för montering på sugande underlag. Mycket kort ventilationstid, är lätt att applicera. För inomhusbruk.

UZIN KE 66

UZIN UZ 57 är ett mycket lågemitterande dispersionslim med kraftig trådbild, mycket hög bindningsförmåga och hög slutlig hållfasthet. Limmet lämpar sig även för textilgolv som är besvärliga att limma. För inomhusbruk.

UZIN UZ 57

UZIN UZ 88 är ett hartsfritt dispersionslim för säker limning av textilbeläggningar och linoleum. Limmet förebygger säkert och permanent att skarvar krymper och fogar bildas till och med på svårarbetade beläggningar. För inomhusbruk.

UZIN UZ 88

FIXERA MED

Fixeringslim avsett för fixering av textila beläggningar med filtbaksida både som plattor och rullvara, samt till fixering av Bolonplattor. För golv i bostäder och kontor. Produkten torkar till ett transparent skikt på det löst lagda textilgolvet för att förhindra att det glider eller rör sig. För inomhusbruk.

UZIN U 2100

UZIN U 2500 är en användningsklar, mycket lågemitterande självhäftande fixering och har en permanent klibbig och vidhäftande yta.

UZIN U 2500

SWITCHTEC® LIMTEKNIK

Patenterat häftlim / folie på rulle för en mycket snabb och enkel läggning och enkel hantering den dag då golvbeläggningen skall rivas ut, helt utan skador på det underliggande materialet. Passar alla objektstorlekar utan ytbegränsning. För inomhusbruk.

UZIN SIGAN 2

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor