Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.

Uzin Utz AG

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Golvlim

Golvlim

Textilgolv

KE 2000 S

Universallim för alla vanliga golvtyper

 • Luktneutral under och efter bearbetning
 • Mycket bra bearbetningsegenskaper
 • God vidhäftning med limsträngar
 • Lösningsmedelsfri

UZIN KE 16

Dispersionslim för textil- och Plast-beläggningar samt linoleum

 • Universellt tillämplig
 • Luktneutral under och efter bearbetning
 • Mycket lätt att applicera
 • Kort avluftningstid

UZIN KE 2000 SL

Ledande fiberlim för Plast-, gummi-, linoleum- och textilgolv i våder och som plattor

 • Utmärkta bearbetningsegenskaper
 • Drygt
 • Uttalad konduktivitetsbeständighet
 • Lösningsmedelsfri

UZIN KE 28

Dispersionslim med mycket stark vidhäftningshållfasthet för Plast-golv

 • Luktneutral under och efter bearbetning
 • Kort avluftningstid
 • Hög initial vidhäftning
 • Lösningsmedelsfri

UZIN KE 68 T

Enkomponent hybridlim med tixotropisk konsistens för limning av beklädnader på väggar

 • Perfekt konsistens för bearbetning på lodräta ytor
 • På absorberande och ej absorberande underlag
 • Lämplig för…

UZIN U 2100

Halkskyddande och vidhäftande dispersion

 • för textilgolv med bunden nylonbaksida på rulle och som plattor
 • för antistatiska textilgolv
 • mycket drygt

UZIN U 2500

Användningsklar, mycket lågemitterande självhäftande fixering

 • Bra vidhäftning på underlaget
 • Snabbtorkande
 • Mycket vidhäftande
 • Lösningsmedelsfri

UZIN U 5000 Spraylim

Extremt kraftigt vidhäftande dispersionsfixering för Loose lay textilplattor och Loose lay LVT

 • Appliceras mycket snabbt
 • Extremt låg åtgång
 • Mycket kort luftningstid

UZIN Universalfiksering

Vattenlöslig dispersionsfixering med låg emission för plast- och textilbeläggningar

 • Appliceras med roller eller tandad spackel
 • Lämplig både för våt och torr fixering
 • Det perfekta alternativet…

UZIN UZ 57

Dispersionslim med stark vidhäftning för textilgolv av alla de slag

 • Mycket lätt att applicera
 • Snabb bindningsförmåga
 • Utpräglad trådbild
 • Hög initial och slutlig hållfasthet

UZIN UZ 88

Extremt skjuvfast textil- och linoleumlim med hård åsbildning

 • Extremt hård åsbildning
 • Minimerar krympning och upphöjning av skarven
 • Upp till 10 % lägre limförbrukning jämfört med lim som…

UZIN WK 222

Effektivt vattenbaserat neoprenkontaktlim för kontaktlimning av nästan alla byggrelevanta material

 • Mycket bra applicerbarhet med UZIN skumrulle art. nr 61984 eller silikonpensel (art nr 65151)