Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.

Uzin Utz AG

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Uzin Utz Group´s riktlinjer för regelefterlevnad

Vår marknadsposition blir allt starkare. Det innebär ett ökat ansvar gentemot affärspartners, aktieägare, anställda och allmänheten.
För att möta detta ansvar och ett alltmer komplext regelverk tillhandahåller våra riktlinjer inte bara en juridisk utan också etisk vägledning.

Uzin Utz Group, s grundläggande och bindande regler för uppförandekod gentemot våra affärspartners, aktieägare och allmänheten kan hittas under följande länk:

Ladda ner riktlinjer för regelefterlevnad