UZIN UTZ Group´s riktlinjer för regelefterlevnad

Vår marknadsposition blir allt starkare. Det innebär ett ökat ansvar gentemot affärspartners, aktieägare, anställda och allmänheten.
För att möta detta ansvar och ett alltmer komplext regelverk tillhandahåller våra riktlinjer inte bara en juridisk utan också etisk vägledning.

UZIN UTZ Group, s grundläggande och bindande regler för uppförandekod gentemot våra affärspartners, aktieägare och allmänheten kan hittas under följande länk:

Ladda ner riktlinjer för regelefterlevnad

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor