Uzin Utz AG

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Sälj- och leveransvillkor

Uzin Utz Sverige AB hanterar inkommande order för de respektive tyska bolagen, vilka övertar det operativa förfarandet. 
Gällande leveransvillkor kan ses här nedan: 

Uzin Utz AG

Uzin Utz Tools GmbH & Co KG

(Från och med 1 juli 2020 har WOLFF GmbH & Co. KG ändrat företagsnamnet till Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG).

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.