Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 1

Cementunderlag utan fukt

 

Underlag:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Cementavjämningar måste slipas och dammsugas.

Primning:

Prima underlaget med UZIN PE 360 PLUS. Fördela primern jämnt över hela ytan. Observera torktiden

Avjämningsmassa:

a) Avjämningsmassa: Montera UZIN expansionsremsa B i golv/väggvinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och glipor. Blanda UZIN NC 170 och fördela ut över ytan med hjälp av en raka och piggroller.


b) Handspackel: Blanda NC 888 S / NC 182 Spackla ytan med hjälp av en spackelspade. Obsevera torktiden!

Skikten:

1. Cement- eller betongunderlag
2. UZIN PE 360 PLUS
3. UZIN NC 170 | UZIN NC 888 S eller NC 182

Produkter

UZIN PE 360 PLUS

Primer för absorberande underlag / sugande underlag, avjämningar och betonggolv.

UZIN NC 888 S

Mycket fin, smidig och extremt snabb reparationsspackelmassa för överspackling av gamla limrester utan primningsamt spackling av ojämnheter i underlaget. Utmärkt vidhäftning på spånskiva,...

UZIN NC 182

Stabilt reparationsbruk för golvbeläggnings- och parkettarbeten. Utan skikttjockleksbegränsning och med bästa möjliga bearbetningsegenskaper, för inomhusbruk.

UZIN NC 170 LevelStar NEW

Självutjämande, cementbaserad extremt smidig och snabb spackelmassa med Level Plus Effect S för alla skikttjocklekar med mycket hög hållfasthet.

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.