Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN_SV] Contact-Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

Konstruktion No. 4

Spånskiva

 

Underlag:

Stabil bjälklagskonstruktion enligt Hus AMA, hus, max c/c 600mm med 22mm golvspånskiva monterade enligt skivtillverkarens anvisningar, limmade och skruvade. Spånskivorna får ej ha utsatts för fukt före, under eller efter installationen.

Primning:

a) Primning av underlag, som därefter avjämnas med en avjäm­ningsmassa med en lagtjocklek på mindre än 10 mm. Prima golvspånskivan med UZIN PE 260, torktid ca 1 timme. Fördela primern jämnt över hela ytan.

b) Primning av underlag, som därefter avjämnas med en avjäm­ningsmassa överstigande en lagtjocklek på 10 mm. PE 280, torktid 12 timmar. Observera torktiden!

Avjämningsmassa

a) Avjämningsmassa: Montera UZIN expansionsremsa B i golv/väggvinkeln för att förhindra avjämningsmassan att rinna ner i skarvar och glipor. Blanda UZIN NC 115 och fördela ut över ytan med hjälp av en raka och piggroller. Obsevera torktiden!

b) Handspackel: Blanda UZIN NC 888 S. Spackla ytan med hjälp av en spackelspade. Obsevera torktiden!

Skikten:

1. Spånskiva
2. UZIN PE 260 | PE 280
3. UZIN NC 115 | NC 888

Produkter

UZIN PE 260

Dispersionsprimer för gamla underlag inom renovering.

UZIN NC 888 S

Mycket fin, smidig och extremt snabb reparationsspackelmassa för överspackling av gamla limrester utan primningsamt spackling av ojämnheter i underlaget. Utmärkt vidhäftning på spånskiva,...

UZIN NC 115 NEW

Självnivellerande, fiberarmerad spackelmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 30 mm.

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.