Konstruktion No. 12

MT-system:
DRY-TOP konstruktion för fukt % över 85 RF

UZIN MT-System tillsammans med DRY-TOP spärrlaminat för fukt % över 85 RF.
Fukt- och alkalitet resistent system, som tillsammans med DRY-TOP spärrlaminat också fungerar som fukt-, radon-, och emisionsspärr. Beständig mot fukt upp till 99 % RF på ouppvärmda undergolv. Fungerar ihop med golvvärme med en yttemperatur under 50 grader C.

UNDERGOLV:

Undergolv av cement eller betong med för hög fuktighet. Undergolvet ska vara stabilt, bärande, sprickfritt och fritt från ämnen som minskar vidhäftningen.

Undergolv av cement och betong ska slipas eller vid behov fräsas/blästras, rengöras och dammsugas.

PRIMNING:

1. Undergolvet primas med UZIN PE 360 PLUS.

2. Säkerställ att ytan är jämt mättad. Var uppmärksam på torktiderna!

SPACKLING:

Vid skikttjocklekar över 5 mm placeras UZIN expansionsremsa vid alla avgränsningar för att förhindra att spackelmassan rinner ner i anslutningsfogarna.

a) UZIN NC 161 blandas noga, hälls ut på det primade undergolvet och fördelas jämnt med en spackelraka. Spacklet avluftas sedan med en UZIN / Wolff piggroller. Var uppmärksam på torktiden!!

a) UZIN NC 182: spackla ytan med hjälp av en spackelspade. Obsevera torktiden!

Limning af DRY-TOP på underlaget:

Limmas med UZIN KE 25, använd TKB A1 tanding (220 – 280 g/ m²).

Spackling på primad DRY-TOP:

Primas med UZIN PE 280 och spacklas med UZIN NC 110 / UZIN NC 112 Turbo.

 

 

 

 

Skikten:

1 UZIN NC 110 / UZIN NC 112 Turbo

2. UZIN PE 280

3. DRY-TOP* 

4. UZIN KE 25

5. UZIN NC 161

6. UZIN PE 360 PLUS

7. UZIN NC 182 (vid behov)

8. BETONG / SLITSKIKT

*Köps direkt av DRY-TOP

UZIN KE 25 Fuktbeständigt universallim

Fuktbeständigt dispersionslim för alla fuktbeständiga typer av golvbeläggning

 • Ingen fuktkontroll krävs
 • resistent mot alkalisk fukt (max. ph värde 13)
 • universell tillämpning
 • Enkel, snabb och säker limning av golvbeläggningen
UZIN Selection

UZIN NC 110 Gipsbaserad avjämningsmassa

Självnivellerande, extremt slät gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S

 • Extremt bra flytegenskaper
 • Mycket slät yta
 • Snabbare torkning, nästan spänningsfri
 • Produkten är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

UZIN NC 161 Cementbaserad, fuktresistent objektavjämningsmassa

Självnivellerande golvavjämningsmassa för alla vanliga byggnadsunderlag och i MT system på fuktiga, cementbaserad underlag för skikttjocklekar från 3–20 mm

 • Ingen begränsning av restfukt på cementytor
 • Beständighet mot alkalisk fukt
 • God utjämning
 • God absorbans
UZIN Selection

UZIN PE 280 Vidhäftningsprimer

Vidhäftningsprimer till icke sugande underlag

 • Användningsklar
 • Bildar en film
 • Idealisk vidhäftning på icke sugande underlag
 • Passar även för vägg
 • Snabbyggprodukt
 • Produkten är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
UZIN Selection

UZIN PE 360 PLUS Användningsklar vidhäftningsprimer

Fukttolerant dispersionsbaserad primer för absorberande underlag / sugande underlag, avjämningar och betonggolv

 • Användningsklar
 • Spraybar
 • Mycket dryg
 • Snabbtorkande
 • Reducerar underlagets absorptionsförmåga
 • Produkten är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor