Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

[UZIN Sweden] Flyout

Hjälper

UZIN service Norden

Försäljningschef Sverige

Locations

UZIN in Ihrer Nähe

Gör det enkelt att välja rätt.

UZIN Selection – 19 stycken noga utvalda, hållbara och miljöbedömda kvalitetsprodukter som klarar hela 90% av alla applikationer.

Samtliga produkter i UZIN Selection 2021 är BASTA registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper (se www.bastaonline.se). Produkterna finns också bedömda i SundaHus och i Byggvarubedömningen; innehållsbedömning ”rekommenderas”, totalbedömning ”accepteras”. Alla produkterna är märkta med EMICODE EC 1 PLUS® (mycket lågt innehåll av flyktiga organiska ämnen).

Nu finns en ny, uppdaterad version av vår folder ”UZIN Selection”, ladda ner och läs här!  

UZIN Selection 2021

BASTA
BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD  i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0, ”Utfasning av farliga ämnen” samt BREEAM SE. Utöver baskraven, så ställs det i BASTA-kriteriet ytterligare krav på ämnen som är allergiframkallande, akut- eller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen. Se mer på  www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. För mer information om bedömningskriterier, och för utförlig bedömning för varje produkt, se www.byggvarubedomningen.se.

SundaHus
SundaHus Miljödata dig fullt stöd i att göra medvetna materialval. SundaHus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i olika klasser. Besök sundahus.se för mer information.

Sigan Elements

Metallarmerad dubbelhäftande tejp, för installation av LVT och PVC på befintliga golvbeläggningar.
> Ytterligare information

Sigan 2

Limma snabbt nya beläggningar på befintliga elastiska och keramiska beläggningar.
> Ytterligare information

Linomur

Dubbelhäftande tejp för sockellister
> Ytterligare information

Remur

Specialtejp med aluminiumfolie
> Ytterligare information

Henrik Pettersson
Fösäljningschef Sverige

Kontakta oss

+45 2584 8003

Teknisk service Norden

0707 992924

Försäljningschef Sverige

Events

Du hittar mer information här

Uzin Utz AG

Sweden

Notera. Beroende på vilket land du väljer, skickas du vidare till detta dotterbolags hemsida. Du finner ansvarig kontaktperson på sidan imprint.