Gör det enkelt att välja rätt.

UZIN Selection – 19 stycken noga utvalda, hållbara och miljöbedömda kvalitetsprodukter som klarar hela 90% av alla applikationer.

Samtliga produkter i UZIN Selection 2021 är BASTA registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper (se www.bastaonline.se/). Produkterna finns också bedömda i SundaHus och i Byggvarubedömningen; innehållsbedömning ”rekommenderas”, totalbedömning ”accepteras”. Alla produkterna är märkta med EMICODE EC 1 PLUS® (mycket lågt innehåll av flyktiga organiska ämnen).

 

UZIN Selection 

BASTA
BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD  i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0, ”Utfasning av farliga ämnen” samt BREEAM SE. Utöver baskraven, så ställs det i BASTA-kriteriet ytterligare krav på ämnen som är allergiframkallande, akut- eller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen. Se mer på  www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. För mer information om bedömningskriterier, och för utförlig bedömning för varje produkt, se www.byggvarubedomningen.se.

SundaHus
SundaHus Miljödata dig fullt stöd i att göra medvetna materialval. SundaHus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i olika klasser. Besök sundahus.se för mer information.

UZIN PE 260

Multiprimer för gamla underlag inom renovering
> Ytterligare information

UZIN 280

Vidhäftningsprimer för släta och täta underlag
> Ytterligare information

UZIN PE 360 Plus

Användningsklar vidhäftningsprimer
> Ytterligare information

UZIN NC 195

Mycket lågemitterande, självnivellerande - för skikttjocklekar från 3 till 40 mm.
> Ytterligare information

UZIN NC 170 LevelStar 

Självutjämande, cementbaserad extremt smidig och snabb spackelmassa med Level Plus Effect S för alla skikttjocklekar med mycket hög hållfasthet.
> Ytterligare information

UZIN NC 182 

Stabilt, fint och mycket snabbtorkande cementbaserat avjämningsbruk för alla tjockleksintervall.
> Ytterligare information

UZIN NC 172

Extremt snabb läggningsklar, cementbaserad avjämningsmassa med Level Plus Effect för nästintill alla användningsområden, underlag och skikttjocklekar.
> Ytterligare information

UZIN NC 112 Turbo

Självnivellerande, extremt smidig och snabb gipsbaserad spackel- och avjämningsmassa med Level Plus Effect S för skikttjocklekar upp till 10 mm.
> Ytterligare information

UZIN KE 2000 S

Universallim för alla vanliga golvtyper.
> Ytterligare information

UZIN KE 66

Lösningsmedelsfritt och fiberarmerat golvlim för PVC, CV och LVT.
> Ytterligare information

UZIN LE 43 

Lösningsmedelsfritt, trådbildande dispersionslim för limning av linoleum, korklinoleum och korkunderlag.
> Ytterligare information

UZIN U 2100

Fixeringslim för textila plattor och rullvara
> Ytterligare information

UZIN UZ 57

Dispersionslim med stark vidhäftning för textilgolv av alla de slag.
> Ytterligare information

UZIN WK 222

Lösningsmedelsfritt, neoprenbaserat kontaktlim.
> Ytterligare information

UZIN MK 250 

1-K STP-Parkettlim UZIN MK 250
> Ytterligare information

UZIN Sigan Elements

Metallarmerad dubbelhäftande tejp, för installation av LVT och PVC på befintliga golvbeläggningar.
> Ytterligare information

UZIN Sigan 2

Limma snabbt nya beläggningar på befintliga elastiska och keramiska beläggningar.
> Ytterligare information

UZIN U-TACK

Dubbelhäftande tejp för sockellister
> Ytterligare information

UZIN Remur

Specialtejp med aluminiumfolie
> Ytterligare information

Henrik Pettersson
Fösäljningschef Sverige

Kontakta oss

+45 2584 8003

Teknisk service Norden

0707 992924

Försäljningschef Sverige

UZIN UTZ on TOUR 2023

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor